Vikarløsninger

Omsorg. Pleje. Sundhed.

Vi kender vores vikarer og deres kompetencer, så når en vikar fra VikarFyn bliver sendt ud til din virksomhed, vil det altid ske på baggrund af et match mellem jer og vikaren. På den måde kan vi sikre os at vikaren passer til netop jeres virksomhed, og at alle jeres behov bliver dækket.

Efter et vikarforløb vil der være en evaluering, så vi kan sikre os at I har været fuldstændig tilfredse med forløbet og samarbejdet med VikarFyn.

Vores vikarer vil løbende gennemgå opkvalificerende kurser, så de altid er klar til at håndtere enhver situation, der måtte opstå.

VikarFyn kan tilbyde vikarer indenfor faggrupperne

· SOSU-hjælpere (SSH)

· SOSU-assistenter (SSA)

· Hjemmehjælpere

· Sygehjælpere

· Socialpædagoger